Menu

Sennheiser Esasları

Temel Değerlerimiz Hakkında Daha Fazlasını Öğrenin.

Dürüstlük

Etik standartları en yüksek seviyede uygular, yaptığımız her işte dürüstlük ve eşitlik sergileriz. Taahhüt ettiklerimizi gerçekleştiririz. Faaliyetlerimizde kişisel sorumluluk alırız ve herkese tarafsız, dürüst ve saygılı davranırız.

Integrity

Saygı

Ekip üyelerimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize saygı ve hassasiyet gösteririz. Çeşitliliklerin önemini fark ederiz. Tüm bireylere saygı duyar, katkılarına değer veririz.

Respect

Girişimci Ruh

Her çalışanımızda işleri, projeleri ve görevleri doğrultusunda girişimci ruhlarını geliştirmeye inanırız. Hepimiz, Sennheiser firmasının işleriyle yakından ilgileniriz ve proaktif davranmak için elimizden geleni yaparız. Verimlilik, kalite ve maliyet kontrolünü iyileştirmek için sürekli çabalarız.

Entrepreneurial Spirit

Empati

Alacağımız kararlarda tüm görüşleri ve oluşabilecek sonuçları dikkatlice gözden geçirir ve yaptığımız işlerin sorumluluğunu üstleniriz. Paydaşlarımızın yorumlarını göz önünde bulundurarak şirketimiz için en uygun çözümler üzerinde çalışırız.

Empathy

Mükemmellik

Yaptığımız her işte mükemmeli ararız. Bu anlayış; iç süreçlerimizi, çalışanlarımızı yönetmek ve finansal performansımıza odaklanmakla sınırlı olmamakla birlikte müşterilerimize mümkün olan iyi hizmet vermek için de geçerlidir.

Excellence

Tutku

Tüm enerjimizi ve kendimizi adayarak çalıştığımız bu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yaptığımız işten gurur duyuyor ve mükemmeliyetçilikten haz duyuyoruz.

Passion

Merak ve Şeffaflık

Yaptığımız işlerde yenilikçi bir ortamı ve yeniliği destekler ve teşvik ederiz. Gerek ürünlerimiz ve hizmetlerimizde gerekse iş yapış şeklimizde, yenilik başarımız en temel unsurudur.

Curiosity and Openness